Kruithofproject

Update woningen toekomstige Kruithof:

De procedure voor het bestemmingsplan is opgestart.
Men verwacht rond oktober te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de locatie.
De verwachte start van de bouw is begin 2021.
De toekomstige bewoners hebben inmiddels een kavel kunnen uitkiezen en deze is door Wonen Limburg toegewezen.
De kleur/type bouwsteen, borstwering steen of glas en de kleur voordeur is door de bewoners gezamenlijk bepaald.
Er worden twee type woningen gebouwd: 2 x 6 levensloopbestendige- en 4 gezinswoningen.
De achterkant van de woningen grenst  aan een grote gezamenlijke binnentuin.
Deze tuin zal ook door ideeën en met medewerking van de bewoners worden aangelegd.

Voedselbos

Voor het najaar en komend voorjaar de volgende fase van ons voedselbos op de agenda.
Hiervoor zijn al plannen, zoals het aanleggen van een droge wadi voor afwatering van de Gerbrandy flat en de aanleg van een deugdelijk wandelpad. Sponsors en helpende handjes zijn altijd welkom.