Kruithofproject

Update woningen toekomstige Kruithof

De procedure voor het bestemmingsplan is opgestart. De verwachte start van de bouw is begin 2021.
De toekomstige bewoners hebben inmiddels een kavel kunnen uitkiezen en deze is door Wonen Limburg toegewezen.
De kleur/type bouwsteen, borstwering steen of glas en de kleur voordeur is door de bewoners gezamenlijk bepaald.
Er worden twee type woningen gebouwd: 2 x 6 levensloopbestendige- en 4 gezinswoningen.
De achterkant van de woningen grenst aan een grote gezamenlijke binnentuin die door ideeën en met medewerking van de bewoners wordt aangelegd.

Voedselbos

Voor de volgende fase van het voedselbos staan al plannen op de agenda zoals het aanleggen van een droge wadi voor afwatering van de Gerbrandy flat en de aanleg van een deugdelijk wandelpad. Sponsors en helpende handjes zijn altijd welkom.