Privacy

Wijkraad West-Midden Venray is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.wijkraadwestmiddenvenray.nl
secretaris.wr.vwm@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijkraad West-Midden Venray verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wijkraad West-Midden Venray verwerkt uw persoonsgegevens voor:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren
Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijkraad West-Midden Venray bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij delen persoonsgegevens niet met derden.

Gegevens aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkraad West-Midden Venray.