Wijkraad

De wijkraad bestaat uit vrijwilligers.
We zijn bezig met zaken die de eigen wijk aangaan. 
Ons doel is te zorgen voor een wijk waarin het prettig wonen, werken en ontspannen is.
Waar het schoon en liefst heel groen blijft. Dit alles samen met zoveel mogelijk mensen uit de wijk.
Wij zijn een onafhankelijk advies- en overlegorgaan en bepalen zelf onze agenda.
We zijn de schakel tussen bewoners en de gemeente.

Werkgebied
De grenswegen van West-Midden zijn rotonde Zuidsingel / Westsingel tot rotonde Westsingel / Merseloseweg.
Rechtsaf via de Merseloseweg tot de Langeweg. Rechtsaf Langeweg tot Paterslaan.
Rechtsaf via de Langstraat tot de rotonde Westsingel / Zuidsingel.
Samen een 21-tal straten met totaal ongeveer 1.175 inwoners.

Rechtspersoon
De wijkraad is een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57728445.